خدمات  

امروزه با گستردگی شبکه های اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ وسایل ارتباطی همگانی از جمله تلفن همراه و اینترنت، نوع کسب و کارها دچار تغییر شده و فعالیتهای اقتصادی نیز بر این اساس نیازمند اصلاح میباشند. گروه مالي و اقتصادي درخشان سرمايه آرين، در این راستا با تمركز و بررسي فرايندها و زنجيره تأمين کسب و کارهای مختلف و به کارگیری ابزارهای نوین، به شركتها و اشخاص كمك ميكند تا بتوانند با به کارگیری ابزارهای ارتباطی همگانی، عملكرد مناسبتری داشته و برنامه ریزی موثرتری را در خصوص پایداری درآمدهای خود داشته باشند. حوزه های تخصصی فعالیت گروه مالی و اقتصادی درخشان سرمایه آرین شامل موارد زیر میباشد:


services
  • تامین مالی همگانی و سرمایه گذاری خرد
  • بسترهای معاملاتی و اطلاع رسانی ابزارهای سرمایه گذاری
  • تامین مالی کارآفرینی و شرکتهای کوچک و متوسط
  • پلت فرم های بازاریابی نهادهای مالی
  • پلت فرم های مدیریت ریسک تجاری، مالی و عملیاتی
  • راهکارهای مدیریت پروژه
  • راهکارهای رتبه بندی و اعتبارسنجی
  • پلت فرم های زنجیره تأمین و حساب امانی